Uppstart akvarium

Djurfavoriten Logo.
uppstart akvarium
Uppstart akvarium - Akvariet är en del av den magnifika och färggranna undervattensvärlden som vi människor normalt inte kommer i kontakt med och som kan trollbinda oss i timmar.

Uppstart akvarium

När du kommer hem med ditt akvarium så ska du tvätta ur det. Du gör det med rent, varmt vatten och du får aldrig använda ett rengöringsmedel.
Vi rekommenderar att du i förväg har införskaffat et hink och en diskborste som du sedan bara använder till ditt akvarium. Att använda skurhinken hemma till att fylla på vatten med kan ge tråkiga följer och dina fiskar kan också dö.

Placera akvariet på ett stabilt underlag, gärna en möbel anpassad för ditt akvarium och som klarar den vikten som det färdiginredda akvariet har. Det färdiga akvariet med sand, vatten och inredning väger ofta mer än man tror.

Tag fram ett vattenpass och se till att allt står ordentligt i våg och om du köpt ett helglasakvarium utan en ram i botten så måste du lägga en dämpmatta mellan akvarium och möbel så att det inte spricker när du fyller upp det.
Lämpliga dämpmattor har vi i butiken. 

Skölj därefter ur gruset. Många akvariegrus är grovtvättade men det kan vara bra att skölja av det ytterligare så att vattnet inte blir så grumligt till en början. Vattnet kommer hur mycket du än sköljer trots det att vara grumligt i en början till atta partiklar sjunkit och bakteriekulturen växt till sig.

Igångsättning

När du sköljt klar gruset så täcker du botten med ett 5-7 cm tjockt lager och detta för att växternas rötter ska få ett bra fästmaterial.
Lägg gärna gruset så att det bildar en upphöjning i bakkant av akvariet för att öka känslan av djup. 

Tvätta rötter, stenar och ev. annan inredning i varmt vatten och placera dem stadigt i sanden. Tyngre stenar måste placeras direkt på botten innan sanden läggs i. Om den tunga stenen har vassa kanter på den delen som placeras mot glasbotten bör du för säkerhets skull jämna till dessa. Rötter kan färga vattnet svagt brunt, detta är dock inget som påverkar varken fiskar eller växter.
Det bruna är humussyra som t.o.m. är bra för många fiskar.

Sätt fast filtret/reningsverket med vattenutblåset strax under vattenytan för bästa möjliga syresättning och termostatvärmaren kalibrerad på 24-26°C, men vänta med att sätta i kontakterna. 

Fyll försiktigt på med tempererat vatten (24-26°C) och temperaturen kontrollerar du enklast med en akvarietermometer. Fyll upp akvariet till ungefär 3/4-delar och tillsätt ett vattenberedningsmedel, t.ex. Tetra AquaSafe och en kvart senare en startbakteriekultur, Tetra Safestart enligt doseringsanvisningar på flaskan.

Plantera växterna, högre växter i bakkant och lägre framtill och vi rekommenderar att du väljer riktiga vattenväxter, framför förädlade sumpväxter eller de av plast.
De i plast tillför inget i akvariet utöver att de kan uppfattas som snygga. Sumpväxter är egentligen inte ämnade för ett liv under vatten och de tenderar att ruttna ganska snart och smutsar därmed ner ditt akvarium.

Vid nystart är det bra att välja övervägande snabbväxande akvarieväxter eftersom konsumerar mer koldioxid, fosfor och kväve (restprodukter från fiskarna) och minskar problemet med att alger bildas i akvariet.

För att ge växterna tillräckligt med ljus bör valet av ljus bli lysrör och gärna med en extra reflektor som ökar ljusflödet med upp till 400 %. 

Nu är det dags att starta värmaren och reningsverket för att få igång cirkulationen i vattnet. För att få ett riktigt klart vatten kan ett klarningsmedel tillsättas.

Innan fisken introduceras bör du kontrollera pH och KH (surhet och hårdhet).

För bästa resultat och för att få ett stabilt vatten bör KH ligga mellan 3-5° och pH-värdet ungefär 6,5-7,5 beroende på val av fisk. 

Ungefär ett till två dygn efter du tillsatt preparaten och kollat av värdena i ditt akvarievatten så är det dags att köpa de första fiskarna. Innan de första fiskarna placeras i akvariet rå rekommenderar vi att du tillsätter Ektozonsalt till vattnet. Ektozonsalt minskar bl.a. stress hos fiskarna och det försvårar för olika att få fäste i ditt akvarium. 

Börja med ett mindre antal fiskar, men vänta något med att köpa den algätande fisken eftersom det till en början inte finns något för den att äta. Låt dem bo in sig i en vecka eller två. Är vattnet klart och fiskarna verkar pigga kan du nu köpa flera fiskar men dock inte inte för många vid samma tillfälle.
Räkna med att det tar minst 2 månader att fylla ett akvarium med fisk och om du är nybörjare så fråga i butiken efter lämpliga nybörjarfiskar.

Övrigt

Vid uppstart av ett akvarium går det nästan inte att undvika förhöjda halter av nitrit (NO2) i vattnet. Det uppkommer innan de nyttiga bakterierna (nitrobakter) kommit igång och en god nitrifikation startat. 

För att minska problemet ska du mata sparsamt och se till att antalet akvarieväxter står i relation till antalet fiskar. Växter lever och filtrerar ut många av de skadliga ämnena ur vattnet och tillför syre och man kan nästan inte få för mycket växter i ett akvarium.
Regelbundna vattenbyten är viktigt och vi rekommenderar att du byter ungefär 20 % vatten i veckan emellertid under den första uppstartsmånaden så byter man normalt inget vatten alls. 

För att underlätta vattenbytet och för att avlägsna smuts och skadliga ämnen som finns lagrat i bottenlagret så rekommenderar vi att du använder en sughävert.
En sughävert är ungefär som en liten dammsugare och det är viktigt att du inte rör omkring med den i sanden utan att du trycker ner den i gruset och låter smutsen åka med akvarievattnet ut.

Efter du tömt vattnet och innan du fyller på nytt vatten med din akvariehink så ska du tillsätta vattenberedningsmedlet. Du doserar det motsvarande den mängd vatten du tog bort och vill du vara riktigt duktig tillsätter du även lite av bakteriekulturen efter vattenbytet.

Barn gillar djur – såväl stora som små – och det är nyttigt för barn att växa upp, umgås och ta ansvar för ett djur. Om akvariet är ämnat för ett barn tänk då på att du som vuxen ändå alltid måste bära huvudansvaret!


Lycka till!

En minut....

Vet du att vi använder kakor?

Vi använder kakor (cookies) för att öka användarupplevelsen. Genom att du fortsätter surfa så godkänner du detta. Läs mer >>