Underhåll och skötsel

Djurfavoriten Logo.
Skötsel och underhåll av akvarium
Underhåll och skötsel är förutsättningen för ett vackert om fungerande akvarium och inget filter oavsett modell, storlek och pris, kan ersätta detta helt.

Underhåll och skötsel är A och O

Förutsättningen för ett vackert om väl fungerande akvarium är att det regelbundet underhålls och att delvattenbytes görs. Det finns inget filter oavsett modell, storlek och pris som kan ersätta detta helt. Det är också viktigt att man inte matar fiskarna och inte akvariet. Fiskarna ska inte ges mer foder än vad de hinner äta upp inom ett par minuter.

De flesta akvarieproblem som uppstår har ofta sin grund i övermatning.

En akvariefisk känner till skillnad från oss människor ingen direkt mättnad då den är utrustad med en mycket kort tarm. I naturen äter fisken då mat bjuds, för i morgon kanske den blir utan.
En fisk har en osedvanlig förmåga att anpassa sig och den vänjer sig snart vid ett sämre vatten och överlever många gånger i ett riktigt dåligt vatten.
Men en sak är säker, den mår inte bra av det och risken för sjukdomar och algtillväxt i ditt akvarium ökar.

Innan du börjar storstäda så rekommenderar vi att du införskaffar följande om du inte redan har det; 

  • en ny plasthink
  • en ren diskborste
  • en slamhävert
  • vattenberedningsmedel t.ex. Tetra Aquasafe

All akvarieutrustning ska bara användas till akvariet och detta för att rester av t.ex.  rengöringsmedel som kan finnas kvar i gamla hinkar och liknande kan skada biologin i ditt akvarium och det vill vi ju inte.

Mata dina fiskar, lite försiktigt en till två gånger per dag och gärna med varierande foder. Vi använder själva foder från Tetra som är väl balanserade och finns för alla typer av fiskar.
När du matar fiskarna så ska du passa på att studera dina fiskar. 

  • Andas de normalt? 
  • Är de lika hungriga som vanligt? 
  • Äter alla fiskar? 

Detta kan vara första tecknet på begynnande sjukdom.

Du ska också dagligen kontrollera att filter, belysning och värmare fungerar som de ska och att temperaturen i akvariet ligger inom rätt intervall vilket för de flesta flesta fiskar är 24-26ºC.

Rengör rutorna, lämpligen med en algmagnet. Om du har mycket algätande fiskar i ditt akvarium så ta bara framrutan och lämna de andra åt fiskarna.
Många butiker rekommenderar man att vattenbyte ska göras alltifrån 1 gång i månaden till 1 gång i kvartalet.
Om du inte byter vatten regelbundet utan intervallet mellan bytena blir för långt så kommer du att garanterat få problem med såväl alger som sjukdomar och till slut även fiskdöd. 

Vi rekommenderar att du varje vecka byter ut mellan 10 och 20 % vatten lite beroende på antalet fiskar i förhållande till akvariets storlek. Till din hjälp så använder du en sughävert för att få upp smutsen ur gruset.
Starta häverten och tryck ner den i gruset. Du får aldrig röra upp smutsen med häverten och sedan suga upp det som virvlar fram eftersom detta kan frigöra gifter som är bundna i sandlagret.

Smutsen i sanden kommer härigenom att avlägsnas ur akvariet utan att sanden följer med. Gå över hela botten men gå inte för nära växterna så att rötterna skadas. Avsikten med ett delvattenbyte är att reducera mängden farliga ämnen i vattnet och därigenom förbättra miljön för fiskarna. 

Efter delvattenbytet ska du tillsätta vattenberedningsmedlet som neutraliserar klor och andra farliga ämnen som kan finnas i ledningsvattnet. Vattenberedningsmedlet säkerställer dessutom att de goda bakterierna inte dör och försvinner ur akvariet. Dessa bakterier, nitrifikationsbakterier måste finnas i akvariet för att det ska fungera.
Bakterierna tar hand om fiskarnas avföring och överblivna matrester, s.k. Nitrit NO2, och omvandlar det till ett mindre farligt ämne, Nitrat NO3, detta kallas för nitrifikation. 

Även Nitrat är farligt för dina fiskar, men först i större mängder och med regelbundna, mindre delvattenbyten håller du nere dessa värden och får således ett bättre fungerande akvarium. Tetra har en bra produkt som heter EasyBalance som minskar mängden av nitrit och nitrat i akvariet och kan med fördel tillsättas regelbundet i vattnet.

Om Du har ett innerfilter, som reningsverk i akvariet rekommenderar vi att filterpatronen rengöres 2-4 gånger i månaden. För att inte döda den bakteriekultur som lever i filtret bör du krama ur filtret i en hink fylld med akvarievatten. 

Om Du har ett ytterfilter räcker det med att rengöra filtret ungefär 6-12 gånger per år och då inte hela filtret vid ett och samma tillfälle. Hälften av filtermaterialet rengörs eller byts ut och det filtermaterialet som lämnas kvar i filtret hjälper snabbt till att få fart på nitrifikationen. 

Perlonvadd, s.k. filtervadd, ska aldrig göras rent utan endast ersättas med ny.

Ska eventuella täckglas, lysrampen och lysrören rengöras/torkas av och om du bor i ett område med kalkrikt vatten bör detta ske oftare. Lättaste sättet att få rent kalkiga täckglas och lysrör är med en pH-sänkande preparat.

Akvariefiskar brukar vanligtvis inte innebära något större problem under semestertider. Fiskarna klarar sig bra och det finns både semestermat och foderautomater i våra butiker. 

En foderautomat är givetvis att föredra framför semestermat eftersom fiskarna därigenom kan ges samma mat som de är vana vid och risken för övermatning minskar.
Har du en foderautomat så kan den givetvis användas året om, men glöm i så fall ändå inte den dagliga kontrollen av Dina akvariefiskar.
Om du bara använder en foderautomat under semestern ska du innan semestern kontrollera och ställa den så att rätt mängd foder ges vid varje utfodringstillfälle samt byta ut batterierna mot nya.

Innan du åker iväg på semestern bör du utföra ett delvattenbyte och när du kommer tillbaka, ytterligare ett men givetvis lite beroende på hur länge du varit borta, antalet fiskar och växter i akvariet.

Det kan ibland behövas 2-3 mindre (5-10%) delvattenbyten under 10 dagar för att återfå rätt vattenvärden om du har varit borta en längre tid.

För att försäkra dig om vilka värden du har i ditt akvarium bör vattnet testas regelbundet.
I våra butiker så finns enkla tester i form av stickor som doppas i vattnet och bara en kost stund senare har du svar på flera olika värden. 

Ungefär 2 gånger om året så rekommenderar vi att du byter ut dina filterpatroner i filtret och detta för att du ska få en så bra rengöring som möjligt. 

Har du ett ytterfilter och det är fyllt med olika keramiska material så behöver du inte byta det lika ofta. Här kan det räcka med kanske vart annat år men då inte allt vid ett och samma tillfälle.

Lysrören bör bytas ut varje år ävenom de fortfarande lyser eftersom de efter hand tappar i ljusintensitet och styrka.

LED-lysrör byter man när de slocknar eftersom de lyser med samma intensitet under hela sin brinntid.

En minut....

Vet du att vi använder kakor?

Vi använder kakor (cookies) för att öka användarupplevelsen. Genom att du fortsätter surfa så godkänner du detta. Läs mer >>